Werkgroepdag 2022

 

We kijken samen met de aanwezige vogelliefhebbers terug op een fijne en interessante dag. In de voormiddag vertelde Etienne Vander Stricht de aanwezigen meer over hoe het houden van parkieten en papegaaien door de jaren heen geëvoleerd is tot wat het nu is. 

Zijn we bij sommige soorten een stap te ver gegaan?

Er werd ruimschoots van gedachten gewisseld bij een grote variatie aan foto's van exemplaren uit onze volières, foto's die gemaakt worden van wilde exemplaren in hoofdzakelijk Australië en vogels bij liefhebbers overal ter wereld. 

Na de lunch, een rijk assortiment broodjes en verse soep, was het de beurt aan Erwin Lens.

 
Erwin gaf ons een interessante kijk in de wereld van de prachtvinken. 

Welke soorten worden gehouden, welke soorten hebben extra aandacht nodig en ga zo maar verder. Er werd ruimschoots met de aanwezigen in gesprek gegaan en ideeën en visies werden gedeeld. 

 

We danken iedereen die deze dag mee mogelijk maakte. 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Werkgroepdag 2022 / Working Group Day 2022

 

Working group day 2022

   

Together with the bird enthusiast who joined us, we look back on a pleasant and interesting day.

In the morning, Etienne Vander Stricht told the attendees more about how the keeping of parakeets and parrots has evolved over the years to what it is today.

Have we gone a step too far with some species?

There was plenty of time to exchange ideas on a wide variety of photos from birds in our aviaries, photos made of wild individuals mainly in Australia and in collections of enthusiasts all over the world.

 

After lunch, a rich assortment of sandwiches and fresh soup, it was Erwin Lens' turn.

 

Erwin gave us an interesting insight into the world of the Estrildid Finches. Which species are kept, which species need extra attention and so on. There was room for discussion with those present and ideas and visions were shared.

 

Thank you to all people making this day possible.