Platycercus icterotis icterotis

 

Temminck & Kuhl 1820

 

Verklaring naam / Explanation of the name:

 

     Platycercus: met een platte staart (platys: plat, cercos: staart).

 

                          with a flat tail (platys: flat, cercos: tail)

 

     icterotis: met gele oren (in dit geval wangen).

 

                   with yellow ears (here cheeks)

 

Ringmaat / Ring size: 5.4mm

 

Geslachtsonderscheid / Sex difference:

 

De volwassen mannetjes hebben een rode basiskleur, en algemeen kleurrijker dan de poppen, de poppen zijn veel groener.

 

The adult males have a red base color, and generally more colorful than the females, the females are much greener.

                                         

De Stanleyrosella is de kleinste vertegenwoordiger uit het geslacht Platycercus.

 

The Western Rosella is the smallest representative of the genus Platycercus.

 

De Stanleyrosella is de enige vertegenwoordiger van het geslacht Platycercus met gele wangvlekken. Bij de andere soorten zijn deze wit of blauw.

 

The Western Rosella is the only representative of the genus Platycercus with yellow cheek patches. In the other species, these are white or blue.

 

NWF status:

 

 

 

 

 

 

stanleyrosella / western rosella