De werkgroep zet zich hard in om het voortbestaan van de wildvorm van een groot aantal soorten vogels in beschermd milieu te bevorderen. Echter blijkt voor sommige soorten dat het aantal wildvormen nog beschikbaar zo klein is dat een meer intensieve opvolging zich opdringt.

 

 

De werkgroep zal daarom naast de reeds gekende werking, ook een aantal soorten meer intensief opvolgen in kweekprojecten en als werkgroep trachten een kweekbestand uit te bouwen met als doelstelling ook van deze soorten de wildvorm te behouden in beschermd milieu.

Hierbij zullen gekende resterende vogels in mogelijke kweekparen ondergebracht worden bij liefhebbers die zich kandidaat stellen om mee te werken aan deze projecten. Uit de nakweek zullen de eventuele resterende solitaire vogels aangevuld worden tot mogelijke kweekparen.

 

Verdere nakweek zal verspreid worden ondergebracht onder liefhebbers die meewerken met de Werkgroep ter behoud van de wildvormen van siervogels ex situ en zich als kandidaat voor dit project gemeld hebben. Dit alles zal met behulp van een stamboek opgevolgd worden.

 

Projecten

 

project valkparkieten (nymphicus hollandicus)

 

Als eerst soort werd er gekozen voor de valkparkiet. De valkparkiet is een endemische vogelsoort uit Australië, die behoort tot de kaketoes. In 1850 werden reeds de eerste valkparkieten in beschermd mileu geboren in Duitsland. Ondertussen is de valkparkiet uitgegroeid tot één van de meest gehouden volière en gezelschapsvogels en wordt deze gekweekt in een zeer groot aantal kleur- en vormvariëteiten.

 

 

 

 

 

Zuivere wildvorm vogels zijn dan ook bijna niet meer te vinden. Beschikbare wildkleur vogels zijn vrijwel allemaal splitvogels of vormmutanten.

 

Een meer intensieve opvolging is dus noodzakelijk voor deze soort.

Recent heeft de werkgroep enkele genetisch zeer interessante vogels kunnen verwerven die de basis zullen vormen voor dit kweekproject. Door het nauwkeurig samenstellen en opvolgen van kweekparen hopen wij de komende jaren opnieuw een kweekbestand op te kunnen bouwen van zuivere wildvorm valkparkieten.


Heeft u interesse om in de toekomst mee te werken met dit project?

Aarzel dan niet om ons te contacteren. Kandidaten dienen zich schriftelijk aan te melden bij de coördinator waardoor zij in een lijst worden opgenomen.

Toewijzing van vogels wordt bepaald in volgorde van aanmelding, echter met voorrang aan kandidaten waar reeds solitaire vogels zitten ter aanvulling van mogelijke kweekkoppels.

 

Contact nemen kan via: