De werkgroep

 

De werkgroep is opgebouwd uit een brede waaier aan vogelliefhebbers die hetzelfde doel voor ogen hebben: het behouden van de wildvorm, ook wel eens wildkleur genoemd, van courante soorten en ondersoorten in beschermd milieu.

We werken met volledige transparantie onder de leden, omdat enkel zo de beste resultaten behaald kunnen worden. Binnen de werkgroep is er geen plek voor 'ik', maar meer dan ruimte voldoende voor 'wij' om de wildvorm van een soort in stand te houden. 

 

Tegenwoordig voelen veel kwekers zich sterk aangetrokken tot mutatiekweek, de intrinsieke motivatie hiertoe is de aantrekkingskracht voor nieuwe kleuren en vormen.

Dit is voor velen een interessant aspect van de hobby en kan een bijdrage leveren in onze kennis over deze soorten. Spijtig genoeg gaat als een gevolg van deze sterke interesse mutatiekweek de originele bestaansvormen in de avicultuur verloren. Voor sommige soorten zijn zelfs 90 tot 95% van de aangeboden vogels kleurmutanten. Daarom willen

wij inzetten op de kweek van wildvorm in deze werkgroep waarbij kwekers elkaar  ondersteunen tot het opbouwen van duurzame populaties in menselijke handen.

 

Wat zijn wildvormen?

 

We spreken van een wildvorm bij een vogel die er eerst en vooral uitziet als een van zijn soortgenoten in de natuur. We kijken naar formaat, kleur, aftekening, veerstructuur enz...


Onze werkgroep streeft naar exemplaren die zowel qua uiterlijk als genetische achtergrond de natuurvorm evenaren.

 

Ex situ...

 

Ex situ betekent zoveel als buiten hun natuurlijke habitat. We houden onze vogels

dus ex situ, of zoals we het graag benoemen: in beschermd milieu.

 

Dieren overdragen

 

Veel dieren zijn onderhevig aan wetgevingen. Denk maar aan de CITESwetgeving. Als deze dieren van eigenaar wijzigen, dienen ze vergezeld te zijn van een document dat de legale herkomst bewijst. We noemen dit in de volksmond een overdrachtsbewijs. Zorg er dus steeds voor dat u in het bezit bent van de nodige documenten en overdrachtsbewijzen indien dit voor de door u gehouden dieren van toepassing is. De wetgeving voorziet ook dat u voor bepaalde soorten een register dient bij te houden van de desbetreffende dieren die in uw collectie aanwezig zijn, of aanwezig geweest zijn.

 

Meer info hierover kan u vinden bij de FOD Volksgezondheid, dienst CITES.

Opgelet, woont u niet in België, is de CITESwetgeving van uw land van toepassing, deze kan afwijken van de Belgische.  

 

 

 

 

over de werkgroep

 

De Werkgroep in cijfers:

 

aantal soorten waarmee actief gewerkt wordt:          48


Landen waar we actieve leden hebben: