Natural Wings Foundation hanteert voor alle soorten die onder de werking van de stichting vallen een status.

 

Deze status heeft vijf categorieën:

 

S: veilig (Engels: Safe)

 

A: aandacht vereist (Engels: Attention required)

 

V: kwetsbaar (Engels: Vulnerable

 

T: bedreigd (Engels: Threatened)

 

C: kritiek (Engels: Critical)

 

Deze status is geen weergave van de status van de desbetreffende soort in de natuur, maar een weergave zoals ze door Natural Wings Foundation wordt ervaren in de avicultuur, kijkende naar de soortzuiverheid en de genetische zuiverheid kijkende naar mutaties binnen de soort. 

 

 

 

 

NWF status

Natural Wings Foundation maintains a status for all species that fall under the Foundation's activities.

 

This status has five categories:

 

S: Safe

 

A: Attention required

 

V: Vulnerable

 

T: Threatened

 

C: Critical

 

This status is not a representation of the status of the relevant species in nature, but a representation as it is experienced by Natural Wings Foundation in aviculture, looking at the purity of the species and the genetic purity looking at mutations within the species.