aix galericulata

 

Carl Linnaeus 1758

 

Verklaring naam / Explanation of the name:

 

     Aix: verwijzing naar een duikende vogel.

 

            diving bird.

 

     galericulata: voorzien van een kap of hoed.

 

                         wearing a bonnet or a hat. 

 

Ringmaat / Ring size: 9.0mm

 

Geslachtsonderscheid / Sex difference:

                                         

De woerd is veel kleurrijker dan de eend. De eenden zijn volledig vaalbruin van kleur met een witte tekening rondom de ogen.

                                         

The drake is much more colorful than the female. The female has white marking on the head. 

 

Populatie in situ / Population in situ:

 

Naar schatting 60 000 exemplaren.

                                                               

Estimated 60 000 individuals.

 

Eerste vogels ex situ / First birds ex situ:

 

Eerste melding van een mandarijneend in beschermd milieu: 1747 in Engeland.

                                                                       

First Mandarin Ducks in European aviculture: UK, 1747

 

Bij de gewone mandarijneend heeft de woerd een rode snavel, bij de eend is deze grijsbruin. Bij de roodsnavelmandarijneend is de snavel van beide geslachten rood

van kleur.

 

The female Common Mandarin Duck has a brownish grey bill, in Red-billed Mandarin Ducks the bill of the female is red. In both types the males have red bills.  

 

NWF status:

 

 

 

 

 

 

 

mandarijneend / mandarin duck