aansluiten bij de Stichting

 

Doel

 

Ons doel:

 

 • Gelijkgezinde liefhebbers verenigen,
 • Het belang van wildvormvogels promoten,
 • Samenwerking tussen aangesloten liefhebbers ondersteunen om de opgenomen soorten in hun wildvorm te behouden in de avicultuur.

 

Wenst u persoonlijk bij te dragen aan een van onze wildvormprojecten?

Dan verwelkomen wij u graag als lid van de stichting.

 

Lidmaatschap

 

Wij bieden u:

 

 • Een tof netwerk aan vogelliefhebbers die uw passie en visie delen,
 • Ondersteuning bij de aanschaf van werkgroepsoorten, het vormen van paren of kweekgroepen,
 • Per trimester een online nieuwsbrief met nieuwtjes, artikels, enz.,
 • Jaarlijks een werkgroepdag waar we de leden ook een lichte lunch aanbieden,
 • Tevens hebben we een Facebook-pagina en Whatsapp-groep waarbij u aan kan sluiten.


 

 

U stuurt een mailtje naar

 

 

De jaarlijkse bijdrage komt op €5.

 

Samen hopen we de verschillende soorten en ondersoorten voor de toekomst veilig te stellen!

 

 

 

 

 

Lidmaatschap / membership

 

Joining the foundation

 

Goal

 

Our goal:

 

 • Unite like-minded lovers,
 • Promote the importance of wild-shaped birds,
 • Support cooperation between foundation members to preserve the recorded species in their wild form in aviculture.

 

Would you like to personally contribute to one of our wild tipe projects?

Then we would like to welcome you as a member of the foundation.

 

Membership

 

We offer you:

 

 • A great network of bird lovers who share your passion and vision,
 • Support in purchasing working group species, putting together pairs or breeding groups,
 • Every trimester an online newsletter with news, articles, etc.,
 • Yearly a working group day where we offer the working group members a light lunch,
 • We also have a Facebook page and Whatsapp group that you can join.

 

 

You send an email to

 

 

The annual fee is €5.

 

Together we hope to secure the different species and subspecies for the future!