Javabronzeman / Javan Munia 

Lonchura leucogastroides

 

Horsfield & Moore 1856

 

Verklaring naam / Explanation of the name:

 

     Lonchura: Lonchura is een combinatie van het griekse lonkhē, wat speerpunt betekent en oura, wat staart betekent. 

 

                      The name combines the Greek lonkhē meaning "spear-head" or "lance" with oura meaning "tail".


     leucogastroides:      leuco = wit, gaster = buik

 

                                     leuco = white, gaster = belly

 

Ringmaat / Ring size: 2.5mm

 

Geslachtsonderscheid / Sex difference:

 

Geen uiterlijke verschillen tussen de geslachten. De mannen fluiten zacht, maar zeer melodieus.

 

No visual differences between the sexes. The males sing. 

 

Populatie in situ / Population in situ:

 

Onbekend, maar stabiel.

Unknown, but stable.  

 

NWF status: