Dendrocygna bicolor

 

Vieillot 1816

 

Verklaring naam / Explanation of the name:

     Dendrocygna : Dendro (Latijn) = boom, cygna = gans 

                             Dendro (Latin) =  Tree, Cygna = goose

     bicolor: tweekleurig / two-tone

 

Ringmaat / Ring size: 12.0mm

 

Geslachtsonderscheid / Sex difference:

 

Doorgaans is de woerd net iets struiser dan de eend. Bij alle eenden en aanverwante vogels kan tevens het geslacht bepaald worden aan de hand van de cloaca.

 

The drake is slightly larger than the female. As in other waterfowl, the sex can also be determined by looking closely at the cloaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gele fluiteend of rosse fluiteend / fulvous whistling duck