cyanoramphus auriceps

 

Kuhl 1820

 

Verklaring naam / Explanation of the name:

 

     Cyanoramphus : met van een blauwgrijze snavel.

 

                                 with a blue grey bill. 

 

     auriceps: met gouden kop.

           

                     with a golden head.

 

Ringmaat / Ring size: 4.5mm

 

Geslachtsonderscheid / Sex difference:

 

De mannen zijn iets groter dan de poppen met een grotere bovensnavel.

 

The males are slightly larger than the females with larger upper mandibles. 

 

Populatie in situ / Population in situ:

 

De populatie wordt geschat tussen 10 000 en 20 000 exemplaren.

 

The population is estimated at 10 000 - 20 000 individuals. 

 

In het Maori betekent kakariki 'kleine parkiet'.

 

In Maori Kakariki means small parakeet. 

 

De goudkapkakariki wordt soms ook geelvoorhoofd- of goudvoorhoofdkakariki genoemd. 

Ze hebben echter geen geel of gouden voorhoofd, maar een gouden kap en een rood voorhoofd...

 

In Dutch, the Yellow-crowned Parakeet is often called Yellow-fronted Parakeet. But the birds don't have a yellow front... 

 

NWF status:

 

 

 

 

 

 

Goudkapkakariki / yellow-fronted parakeet