synoicus chinensis

 

Carl Linnaeus 1766

 

Verklaring naam / Explanaition of the name:

 

          chinensis: afkomstig uit China

 

                           originating from China

 

Ringmaat / Ring size: 3.5mm

 

Geslachtsonderscheid / Sex difference:

 

In tegenstelling tot bruingevlekte hennen hebben de hanen een zeer mooie en gedetailleerde wit met zwarte tekening op de keel. De rugzijde is bruin met een schubbentekening, de borst,

flanken en zijkanten van de kop diepblauwgrijs en de buik roodbruin. De hanen hebben ook een zeer karakteristieke roep.

 

In contrast to spotted hens, the males have very beautiful and detailed white with black markings on the throat. The back is brown with a scaly pattern, the breast, flanks and sides of the head deep blue-grey and the belly red-brown. The males also have a very distinctive call.

 

 

Een paarsgewijze huisvesting krijgt de aanbeveling, de vogels zijn van nature monogaam, meerdere hennen kan maar vaak ontstaat er een strijd onder de hennen met verminking tot gevolg. 

 

Housing in pairs is recommended, the birds are naturally monogamous, multiple hens are possible, but often there is some sort of fight among the hens due to dominace, resulting in mutilation.

 

De eikleur kan zeer variabel zijn tussen verschillende hennen. 

 

Egg color can be very variable between different hens.

 

Wees zeer voorzichtig bij de jonge kuikens dat ze niet verdrinken in aangeboden drinkwater. 

 

Be very careful with the young chicks that they do not drown in drinking water.

 

NWF status:

 

 

 

 

Chinese dwergkwartel / Asian Blue quail